Documentació

Publiquem aquí alguns dels materials que fem servir en les tallers. Llicència Creative Commons BY-NC-SA

Transparències actualitzades febrer 2016, Congrés de Sobirania Tecnològica.

CryptoParty-Sobtec_V3 (PDF 1,1 Mb)

Transpes de l’última (Nov/2016) CryptoParty: PDF 2,7Mb

Exercicis proposats en la CryptoParty del 7/nov promoguda pel CCCB:

Taller CryptoParty-CCCB_V2 (PDF 179Kb)